Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Головна сторінка

Дорогі друзі!
Запрошуємо Вас до чарівного світу біології – науки про життя у всьому його розмаїтті!
Ви зможете самі обрати цікавий для Вас напрям досліджень – від екосистем до молекул, від мікроорганізмів до людини.

Сучасна біологія – це міжнародні проекти, нові технології, інтеграція у інформаційний простір, шлях до вирішення глобальних проблем людства. Невипадково ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології.

Отримуючи класичну біологічну освіту на нашому факультеті, Ви здобуваєте дійсно широкі перспективи для творчого розвитку і успішного працевлаштування!

декан біологічного факультету, проф. Л. І. Воробйова

     

Напрям підготовки фахівців

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів за напрямом Біологія - 6.040102. Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

Факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

>>Детальніше про підготовку фахівців

>> Інформація для абітурієнтів

 
 
Працевлаштування випускників
 

Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільсько-господарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі.

>>Галузі працевлаштування випускників

>>на сторінку Працевлаштування

>>на сторінку Наші випускники

Міжнародне співробітництво
 
Аспірантура

Біологічний факультет здійснює плідну співпрацю з низкою іноземних наукових центрів. Викладачі факультету регулярно проходять стажування та проводять наукові дослідження за кордоном у провідних наукових установах.
Співробітники біологічного факультету є членами міжнародних наукових товариств і учасниками міжнародних експедицій. Факультет бере активну участь у підготовці іноземних студентів.

>>Детальніше про міжнародне співробітництво

 

Кафедри біологічного факультету:

 

Бази практики

Базами навчальної та виробничої практики є Біологічна станція, Музей природи, Ботанічний сад, заповідники. Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. >>Детальніше про бази практики

 

Науково-дослідницька робота на факультеті

Біологічний факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії, Словенії та інших країн. На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договорних проектів. Співробітники, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, як в Україні, так і за кордоном.

>> на сторінку Наукова робота

>> на сторінку Міжнародне співробітництво

Студентське наукове товариство

 
Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації біологічних турнірів, конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами.
>>на сторінку Наші молоді науковці
Фахове видання

Біологічний факультет видає Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія". До редакційної колегії входять провідні фахівці з різних галузей біології. Редакція: Тел. 707-55-71, Ауд. 6-13
>> на сайт журналу

 

Робота з майбутніми абітурієнтами

На біологічному факультеті успішно працює безкоштовний консультативний центр для абітурієнтів денного та заочного відділень.

Координатор: Тагліна Ольга Валентинівна,
доцент кафедри генетики та цитології
Тел: 707- 51-47

На базі хімічного і біологічного факультетів сумісно з Центром довузівської освіти організуються Хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів.

>>Детальніше про роботу зі школярами

>> Інформація для абітурієнтів

День байбака

 
Вже декілька років на Біологічній станції у лютому організується День байбака. Ця подія стала традиційним і очікуваним святом, де збираються шанувальники Тимка – байбака, який з легкої руки професора кафедри зоології біологічного факультету Віктора Арсентійовича Токарського, надає прогнози на майбутню весну та передбачує прихід теплої погоди.
>>Фотозвіт з Дня байбака
Дружина охорони природи
Дружина охорони природи - це молодіжна суспільна організація, що об'єднує студентів та випускників. Ії задачами є практична природоохоронна діяльність, збереження біологічного різноманіття, еко-освіта та еко-пропаганда. Це важливий етап виховання природоохоронника.
>>на сторінку Дружини охорони природи

 

19-21 травня 2015 року запрошуємо на
ІІІ Міжнародний
«День рослин» >> П Р О Г Р А М А
>> ф л а є р

 

Команда нашого університету –
переможець
міжнародного
турніру
природничих наук!

>>ФОТОЗВІТ
з Турніру

 

Презентація
факультету >>>

 

>> XXI сторіччя - сторіччя Біології

 

>>Міжнародне співробітництво біологічного
факультету

 

Сторінка з
біоінформатики >>

 

 

Біологічний
факультет

 

 

Відбувся
ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ-2015!

>>ФОТОЗВІТ

 

 

>>Студентське життя

 

 

 

На факультеті відбулась
IX Міжнародна
конференція молодих
науковців
"Біологія: від
молекули до
біосфери
"
18 – 21 листопада 2014

>>Матеріали
концеренції

 

 

Гала-концерт
Alma Mater
>>фотозвіт


VIII Міжнародна конференція молодих науковців
«Біологія: від молекули до біосфери»

>> Матеріали конференції

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua