Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Головна сторінка

Напрям підготовки фахівців

 

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів за напрямом Біологія - 6.040102. Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

Факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

>>Детальніше про підготовку фахівців

 

 
Працевлаштування випускників
Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільсько-господарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі.
Аспірантура
На біологічному факультеті діє денна та заочна аспірантура за спеціальностями:
03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
03.00.05 Ботаніка
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
03.00.13 Фізіологія людини і тварини
03.00.15 Генетика
03.00.20 Біотехнологія
>>Детальніше

Кафедри біологічного факультету:

 

Бази практики

Базами навчальної та виробничої практики є Біологічна станція, Музей природи, Ботанічний сад, заповідники. Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. >>Детальніше про бази практики

 

Науково-дослідницька робота на факультеті

Біологічний факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії, Словенії та інших країн. На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договорних проектів. Співробітники, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, як в Україні, так і за кордоном.

На факультеті працює Спеціалізована вчена рада Д64.051.17 із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей: 03.00.04 «біохімія» і 03.00.13 «фізіологія людини та тварин».

>> на сторінку Наукова робота

Студентське наукове товариство

 
Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації біологічних турнірів, конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами.
>>на сторінку Наші молоді науковці
Фахове видання

Біологічний факультет видає Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія". До редакційної колегії входять провідні фахівці з різних галузей біології. Редакція: Тел. 707-55-71, Ауд. 6-13
>> Детальніше про фахове видання

 

Робота з майбутніми абітурієнтами

Біологічний факультет бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських та місцевих біологічних турнірів і олімпіад. У грудні 2009 року з метою популяризації біологічних знань серед школярів на факультеті започатковано Школу з біології, екології та охорони природи імені В.І.Талієва.
>>Детальніше про роботу Школи

Студенти та викладачі факультету проводять зі школярами теоретичні та практичні зайняття.
На базі хімічного і біологічного факультетів сумісно з Центром довузівської освіти організуються Хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів.
>>Детальніше про турніри

День байбака

 
Вже декілька років на Біологічній станції у лютому організується День байбака. Ця подія стала традиційним і очікуваним святом, де збираються шанувальники Тимка – байбака, який з легкої руки професора кафедри зоології біологічного факультету Віктора Арсентійовича Токарського, надає прогнози на майбутню весну та передбачує прихід теплої погоди.
>>Фотозвіт з Дня байбака
Дружина охорони природи
Дружина охорони природи - це молодіжна суспільна організація, що об'єднує студентів та випускників. Ії задачами є практична природоохоронна діяльність, збереження біологічного різноманіття, еко-освіта та еко-пропаганда. Це важливий етап виховання природоохоронника.
>>на сторінку Дружини охорони природи

 


ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ
у ІІ семестрі
2014/15 навч.року
09.02.2015

Розклад занять -
на сторінці
"Навчальний процес"


ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ
5 КУРСУ!
>>Графік навчання студентів 5 курсу

 

Презентація факультету >>>

 

Сторінка з
біоінформатики >>

 

 

 

 

На факультеті відбулась
IX Міжнародна
конференція молодих
науковців
"Біологія: від
молекули до
біосфери
"
18 – 21 листопада 2014

>>Програма

 

 

Гала-концерт
Alma Mater
>>фотозвіт


Відбулась
VIII Міжнародна конференція молодих науковців
«Біологія: від молекули до біосфери»

>> Матеріали конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua